Minirenseanlegg utviklet i Tyskland

KLARO er spesialisten for minirenseanlegg opp til 50 PE, og større renseanlegg opp til 1000 PE.

 

Når det ikke lar seg gjøre å koble seg til det kommunale avløpsnettet, er det minirenseanlegg som gjelder. I hus, hytter, hotell, eller campingplasser – KLARO har renseanlegg for de fleste bruksområder. Allerede har vi 300000 brukere rundt om i verden, som nyter godt av Klaro-teknologien. Våre medarbeidere bistår med alt fra rådgivning og prosjektering til montering og oppstart av de ulike løsningene for rensing av avløpsvann. Det er for tiden mer enn 33500 KLARO renseanlegg installert i 60 land. Vi tar oss også av service og vedlikehold, for å sikre at alle anlegg holder den vannkvaliteten som myndighetene krever, før det rensede vannet føres tilbake til naturen.

Video: Nedsetting av betongtank, (mp4-format, 40Mb):