KLARO container.blue® - Den intelligente mobile renseløsning

KLARO container.blue® er et nytt mobilt renseanlegg i en standard 20 fots container. Den er konstruert for å være enkel å ta i bruk, og enkel å flytte på (plug-and-play). Derfor er et containeranlegg særlig egnet til periodisk bruk.  Typiske bruksområder er ved veiarbeid, gruvedrift, og lignende. Den kan også brukes ved avsidesliggende forskningsstasjoner, campingplasser, eller en militærleir. All teknologi er installert på  innsiden av containeren, og er derfor beskyttet mot vær og vind.

KLARO container.blue® opererer med en modifisert versjon av den gjennomprøvde SBR metoden.

Brosjyre KLARO container.blue