Parallel sammenkobling

For behandling av større mengder avløpsvann, kan to eller flere containere kobles sammen. I slike tilfeller vil to eller flere containere installeres slik at de jobber parallellt. Anlegg som er satt opp på denne måten vil få tilført avløpsvann fra en felles buffertank (1) og pumpestasjoner (2) (integrert i buffertanken, eller via eksterne pumpestasjoner). På denne måten vil variabel belastning bli utjevnet, og avløpsvannet fordelt likt til containeranleggene. I containerne (3), vil tilført vann bli renset gjennom den innovative SBR metoden, og pumpet ut i naturen via utløpsrøret.