KLARO separasjonsteknologi

Den største trusselen for rent vann, er forurensing fra kjemisk fremstilte væsker eller løsemidler som bensin, olje, smørefett, og lignende. Bare en enkelt dråpe bensin er nok til å forurense 1m³ rent vann.
For å forhindre miljøskade forårsaket av ukontrollert utslipp av olje og løsemidler i avløpsvannet, må renseanlegg med effektiv og trygg separasjonsteknologi brukes hvor miljkøskadelige væsker har blandet seg med vannet. Lettvæskeseparatoren KLsepa.compact – og fettavskilleren KLsepa.pop – fra KLARO gjør nettopp dette.

Brosjyre SEPKO olje/vannseparatorer