KLARO lettvæskeseparator

Bruksområder

En oljeavskiller må installeres i de tilfeller hvor avløpsvannet er forurenset av olje, løsemidler, eller andre lettvæsker. Et slikt system er klassifisert av det som kalles Norm Size (NS). Ved forespørsel vil vi kalkulere den nødvendige NS, som beskriver gjennomstrømningen i liter pr. sekund. Eiere/drivere av følgende foretak må sørge for at en passende og fungerende oljeavskiller er installert:

 • Vaskehaller for biler og større kjøretøy
 • Bilverksteder
 • Bensinstasjoner
KLARO KLsepa.collect light fluid separator

Tanker

 • Fremstilt som en hel tank (ingen skjøter)
 • Ingen nedbrytbare materialer
 • Monteringsdetaljer i plast med variabel høydejustering
 • Kompakt størrelse
 • Lave vedlikeholdskostnader
 • 15 års garanti
Optional sludge collector for light fluid separators
KLsepa.compact Header
 • Integrert prøvetakingskum
 • Opp til NS 10
 • Tilgjengelig som drivstoffseparator (Klasse II)

 

KLsepa.compact er basisversjonen av KLARO lettvæskeseparatorer. Denne er også tilgjengelig med avskiller i KLsepa.compact+ versjon

Tilbehør:

Ekstra slamoppsamler
Ekstern prøvetakingskum
Varselsystem
Intern prøvetakingskum

KLARO KLsepa.compact light fluid separator
KLARO KLsepa.compact light fluid separator
KLsepa.compact light fluid separator

Virkemåte

Koaliseringstrinn

KLARO KLsepa.compact+ er en lettvæskeseparator. Den er utstyrt med et koaliseringstrinn, som bidrar til enda høyere virkningsgrad i separasjonsprosessen. Virkningsgraden for en standard oljeavskiller ligger på mindre enn 100 mg oljerester pr. liter vann.Ved hjelp av et koaliseringstrinn, minker denne verdien til under 5 mg pr. liter.

The coalescence process

I tillegg til de adskilte oljerestene i lettvæskeseparatoren, vil mindre oljedråper med en annen tetthet en vann oppstå, og sakte stige oppover i tanken. De fleste når ikke opp til overflaten i tide, og blir værende i avløpsvannet.

For å skille ut de mindre oljerestene, er en skillevegg av et spesielt materiale plassert foran utløpsrøret, som oljedråpene fester seg til, og danner en oljefilm.

Videre gjennomstrømming av oljerester øker tykkelsen på filmen i skilleveggen inntil den når et metningspunkt. Deler av denne filmen løsner, og stiger mot overflaten, hvor restene blir adskilt fra avløpsvannet.