Tilbehør for lettvæskeseparator

Ekstra slambeholder

Alle avskillere fra KLARO kan utvides med en ekstra slambeholder. Disse brukes til grovrensing av stoffer som har høyere tetthet enn vann. I tillegg vil alt flyteslam bli utskilt i dette trinnet. Effektiviteten til et slikt system er avhengig av tankstørrelse og gjennomstrømnings- hastighet. 50% av tankvolumet kan brukes til slamlagring. Når dette nivået overstiges, må tanken tømmes.

 

 

Sludge collector in a ball tank for light fluid separators
Sludge collector in a Diamant tank for light fluid separators
Sludge collector table

Utvendig prøvetakingsbeholder

Separatorer fra Klaro kan utstyres med en ekstern prøvetakingsbeholder. Et rør forbinder denne beholderen med selve separatoren.

Det samme røret brukes også i forbindelse med vedlikehold og rengjøring av separatorsystemet.

External sampling shaft for light fluid separators
Sludge collector table

Intern prøvetakingskum

(bare KLsepa.compact)

Klaro KLsepa.compact separator har også muligheten for integrert prøvekum. En prøvebeholder installeres før utløpsrøret, slik at den er lett tilgjengelig ovenfra.
OBS: I mange land er ekstern prøvetakingskum påkrevd av myndighetene.

Internal sampling port for light fluid separators

Topplokk og deksel

 

  • Inkl. standard tetningsring for enkel montering
  • Teleskopisk topp som er lett å tilpasse bakkenivå
  • Sterk og lett konstruksjon
  • Presisjonstilpassede deler
  • Kan utstyres med kjørelokk
  • Lokk kan tiltes opp til 5 grader for tilpasning til f. eks. asfalterte flater

 

 

 

Dome assembly for light fluid separators
Dome assembly for light fluid separators
KLsepa.compact light fluid separator

Alarmer

I følge EN 858-1 må separatorsystemer være utstyrt med en automatisk varselinnretning som avgir visuelle eller akustiske alarmer.
Disse alarmene må installeres slik at de reagerer på mengden lettvæske i tanken når dette overstiger et forhåndsdefinert nivå.
Lokale myndigheter kan imidlertid tillate bruk av lettvæskeseparatorer uten noen form for automatisk overvåkning.

Virkemåte:

Sensorer montert i tanken kan overvåke følgende:
- Slamtykkelse, hvor alarmen går når maksimumsnivået overstiges.
- Deteksjon av væskemengde - hvis et forhåndsdefinert væskenivå overstiges, vil alarmen aktiveres.
- For lavt væskenivå (som følge av lekkasje i tanken).


Ulike sensortyper:

Type 1: Alarm som reagerer på slamtykkelse

Type 2: Alarm som reagerer på høyt væskenivå

Type 3: Alarm som reagerer både på slamtykkelse, og væskenivå

 

 

Warning systems for light fluid separators