Sri Lanka (Asia)

Minirenseanlegg fra KLARO kan installeres i kalde og varme strøk med høy luftfuktighet, fordi anleggene graves ned under bakkenivå. Derfor er systemet i liten grad påvirket av temperatursvingninger og varme/kulde.

KLARO small wastewater treatment plant in Asia
25 PE plant installed directly on the beach
No problem for KLARO!