Fordeler med KLARO WebMonitor®

The KLARO WebMonitor® sparer tid og arbeid

 

KLARO WebMonitor® overvåker den daglige drift av anlegget, og lagrer automatisk alle data fra styresentralen en gang i måneden. Dette betyr at fysiske besøk til det aktuelle anlegget reduseres til et minimum. KLARO WebMonitor® kontakter daglig anlegget via modem, for å sjekke driftsstatus, og eventuelle feilmeldinger.
Hvis det skulle oppstå en feil, blir det sendt ut en SMS eller epost til den forhåndslagrede adressen som er oppgitt i brukerprofilen. Operatøren kan da umiddelbart reagere, og foreta en manuell kontroll av prosessen via sin laptop.
De fleste driftsfeil kan rettes opp med noen tastetrykk.
Reisetid og kostnader forbundet med dette reduseres til et minimum. Alle driftsavbrudd blir automatisk registrert og lagret i en hendelseslogg, og denne loggen kan lastes ned til PC.

Fordeler for brukeren

Besøk til anlegget ikke nødvendig
Automatisk lagring av data
Overvåking når du er på ferie
Fjernstyring av styreskap utendørs

Fordeler for servicepersonell

Oversikt over alle anlegg
Direkte tilgang via internett
E-Mail-/SMS-melding hvis en feil oppstår
Kontinuerlig automatisk overvåkning