Innlogging og firmware update

 

 

KLARO WebMonitor® i bilder!

Registrering

Registrering på nett gjøres på adressen www.klaro-webmonitor.de. Etter verifisering av data og oppretting av en brukerprofil, vil KLARO WebMonitor® vanligvis være klar til bruk innen 24 timer. Det vil etter dette være mulig å logge seg på når som helst og fjernovervåke anlegget.

Oversiktskart

Renseanleggene kan vises på elektroniske kart på Webmonitors nettside. Kartutsnittet justeres automatisk til anleggenes geografiske posisjon. For å overvåke et bestemt anlegg, klikk på ikonet direkte på kartet, eller bruk søkefunksjonen.

Oversikt over renseanlegg

Alle anlegg registrert i Webmonitor vises i "plant overview". Nye anlegg kan legges til, og eksisterende anlegg kan slettes. Plasseringen og navnet på anlegget, oppkoblingstype (inkl. telefonnummer/email) og operatørdata vises under linken „Edit data“.

Datahistorikk

Informasjon om type og geografisk plassering av anlegget, og kontaktinfo til operatøren, vises under linken „Master data“.
Total driftstid er tilgjengelig ved å klikke på „Operational data“. Her kan det også skrives inn kommentarer. Informasjonen kan lastes ned og lagres på hvilken som helst PC som en Excel eller PDF-fil.

Innstillinger

Denne menyen gir en oversikt over alle relevante instillinger.

Dette inkluderer:

  • grunnleggende instillinger
  • sirkulasjonstider
  • driftstider
  • telefonnummer
  • etc.

 

 

Feilmeldinger

Alle meldinger om feil lagres i en hendelseslogg. Denne loggen kan lastes ned til PC som PDF eller Excel-filer. Hvis en ny feil oppstår, vil et ikon formet som et øye dukke opp i siste kolonne. Dette symbolet forsvinner så fort feilmeldingen er lest.
Det finnes også muligheter for å skrive kommentarer til feilmeldingene.

Fjernkontroll

Kontakt med renseanleggene kan oppnås via menyen „Remote control“. Fronten på styresentralen (inkludert LCD-display) vises i sanntid på skjermen. Tastene til høyre for displayet aktiveres med datamusen. Operatøren har full tilgang til alle funksjoner (så lenge korrekt servicekode er tastet inn).

LAN-Klient / Firmware-Update

Regelmessige oppdateringer og programvareutvidelser sikrer at overvåkingen av KLARO-anlegg fungerer smertefritt også i fremtiden.

 

CLICK here for the KLARO WebMonitor®