Slik fungerer fjernovervåkingen

Virkemåten til KLARO WebMonitor®!

KLARO WebMonitor® gir mange muligheter for overvåkning av minirenseanlegg

For at kommunikasjon mellom renseanlegget og KLARO WebMonitor® via mobilnettet skal fungere, kreves det et SIM-kort som er integrert i modemet. Operatøren må ha tilgang til internett for å opprette kontakt med renseanlegget som skal fjernstyres.

I „Standard“ pakken overvåkes anlegget ved hjelp av et modem. Hvis en feil oppstår, vil en beskjed sendes til den adressen som er lagret i KLARO WebMonitor® enten via SMS eller epost.

I „Comfort“ pakken er også en batteri back-up inkludert. Ved strømbrudd vil det da være strøm til å varsle om også dette.

„Comfort plus“ pakken er utstyrt med en ekstra alarm. Det betyr at det finnes muligheter for å overvåke tilleggsutstyr, som f.eks. nivået i en kjemikaliekanne.

„LAN“ pakken tilbyr det enkleste valget for fjernovervåking. Det nødvendige LAN-adapteret er selvkonfigurerende. Ved eventuelle feil sendes det ut SMS eller epost til adressene som er forhåndslagret i KLARO WebMonitor®.

 

Klikk her for the KLARO WebMonitor®