Finnes det ikke noe egnet elveløp, eller grøft i nærheten som kan brukes til å bortlede det rensede avløpsvannet? I så fall kan myndighetene kreve at det rensede avløpsvannet infiltreres på eiendommen.

Det som trengs, er bare et jordsmonn med god filtreringskapasitet, og tilstrekkelig avstand til grunnvannet (minst 1 meter). Systemet består av en eller flere tunnellmoduler og to endeplater, og kan dermed dimensjoneres etter ønske.

Infiltrasjonstunnell, lengde: 110 cm, bredde: 65 cm, høyde: 59 cm

Oppbygging av infiltrasjonsanlegg

 

 

Infiltrasjonkum

Infiltrasjonsmoduler