Vannkvalitet

Fremtidssikker teknologi

Renseteknikk fra Klaro bidrar til meget høy vannkvalitet. Hvis myndighetenes utslippskrav skjerpes ytterligere i fremtiden, vil alle våre anlegg være forberedt på dette.