KLARO-oppsamling av regnvann

The goal of storm water management is the natural, indirect draining of purified water into the soil.

Infiltrasjonstuneller fra KLARO er konstruert til bruk sammen med våre renseanlegg. De består av en eller flere tunnelmoduler, og to endeplater. Infiltrasjonssystemet kan dimensjoneres til alle typer renseanlegg, uansett størrelse. Tunellene tåler en belasting på ca. 3,5 tonn pr. kvadratmeter, og tar lite plass ved frakt på lastebil.

Volumet av vann som kan infiltreres ned i bakken er tre ganger så høyt som en typisk infiltrasjonsgrøft kan ta unna. En modul (11 kg) vil erstatte ca. 800 kg  grus, eller 36 meter of dreneringsrør. Takket være mindre gravearbeid, og et utmerket forhold mellom pris og ytelse på en infiltrasjonstunell, er en slik løsning et meget økonomisk og fornuftig valg sammenlignet med en tradisjonell infiltrasjonsgrøft.

Modulene monteres etter hverandre, og kan enkelt tilpasses størrelsen på anlegget. Installation kan utføres uten bruk av tungt utstyr eller store maskiner. De enkelte tunellene kan med håndmakt festes sammen til en hel rekke, og tilslutt monteres endeplatene.