KLARO-Quick - system

Det er mange fordeler med Klaros Quick-system.

Takket være den nye patenterte luftlåsen, reduseres mengden suspendert stoff i avløpsvannet med opptil 96%.

Hvis bare alt hadde vært like enkelt og sofistikert som teknologien i renseanlegg fra Klaro!

KLARO-Quick er navnet på teknikken fra Klaro som enkelt kan monteres i nye, eller eksisterende tanker. Dette er noe som en enkelt tekniker kan montere alene. Det er mange fordeler med en slik løsning:

  • for enkeltstående containeranlegg (max. 20 brukere)
  • tilpasset plastiktanker og betongtanker
  • alle heverter og rør er forhåndsinstallert av produsenten
  • slangetilkoblinger er plassert på toppen av rørsystemet.
  • Derfor er hele QUICK-konstruksjonen mulig å montere direkte på toppen av skilleveggen,
  • en meget rask og enkel operasjon som kan utføres av bare en person
  • QUICK-systemet kan følgelig også demonteres meget raskt
  • kan brukes i nesten alle tanker med to eller tre kammer
  • ettermontering av luftlås i eksisterende renseanlegg er mulig
  • KLARO prinsippet gjelder også her: ingen mekanikk eller bevegelige deler i avløpsvannet