KLARO underbelastning

Unterlast Zeugnis Kleinkläranlage

KLARO minirenseanlegg er testet for underbelastning

 

Selv med lavt vannforbruk vil renseanlegg fra KLARO yte maksimalt.


Renset vann ledes direkte ut i naturen, og derfor er stabil rense-effekt meget viktig uansett belastning og avløpsklasse. Varierende belasting på anlegget (bestemte tider på dagen, en bestemt ukedag, eller en bestemt årstid) kan være en utfordring – men ikke med renseanlegg fra KLARO.

Regulering av underbelastning

 

Styresentralen "KLplus" kontrollerer nivået i første kammer hver 6. time med en integrert trykksensor. Ved lite (eller ikke noe) tilsig til tank, eller ved minimumsnivå, kjøres ikke rensesyklusene, det blir bare tilført minimale mengder oksygen. Det betyr lavere strømforbruk, og mer økonomisk drift. 

Hvis ingen renseprosess har startet etter tre etterfølgende sykluser (med andre ord; en total pause på 18 timer), vil styresentralen aktivere flyteslamheverten, og pumpe vannfra rensetank til slamtank. Varighet på denne prosessen er justerbar. Gjennom denne resirkulasjonsprosessen, vil en normal rensesyklus starte umiddelbart etterpå.

Bruksområder:

  • Feriehus/sommerbolig
  • Ved veldig lavt vannforbruk
  • Hytter/hus som kun brukes sporadisk
  • Sesongbetont virksomhet (f. eks. turisthytte)
  • Bevertning/spisesteder

Sammenkoblede separate renseanlegg

 

I spesielle tilfeller kan flere separate (men sammenkoblede) renseanlegg monteres på en slik måte at deler av anlegget kan skrus av ved behov. To  tanker er koblet til samme avløpsrør, og renser hver sin del av tilført avløpsvann. I lavsesonger (på f.eks. hotell eller campingplasser) skrus en av renseanleggene av, og alt avløpsvann ledes til den andre operative tanken. Når høysesongen starter opp, blir det første renseanlegget igjen slått på. Aktivert flyteslam blir så tilført til det nyoppstartede anlegget, og renseprosessen går igjen samtidig i begge tanker.

Bruksområder:

  • Campingplasser
  • Høyfjellshotell

Ekstra tilførsel av kjemikalier

 

Ved å tilføre kjemikalier (PAX-14) fjernes fosfor i vannet mer effektivt. Forbruket av dette stoffet er minimalt, det er helt ufarlig for miljøet, og det er lett å håndtere. Alle renseanlegg fra Klaro er klargjort for fosforfjerning ved hjelp av kjemikalier, og vi har allerede mange års erfaring med bruk av dette systemet.

 

Bruksområder:

  • Overalt der fosforfjerning er påkrevd