Moduloppbygget konstruksjon

Minirenseanlegg fra KLARO kan enkelt bygges ut eller tilpasses morgendagens krav. Denne kuben viser hvordan dette kan gjøres.

Modulares design small wastewater treatment plant KLARO

Klaros moduloppbygde elementer er en sikkerhet for fremtiden. Renseanleggene kan lett tilpasses og bygges ut til ethvert behov.Styresentralen (PLS) kan også omprogrammeres for å møte eventuelle fremtidige skjerpede krav til vannkvalitet.

Nitrogenreduksjon (Avløpsklasse N og D)
Renseanlegget er også designet for fjerning nitrogen i avløpsvannet. Dette er også en fullbiologisk prosess, takket være en spesiell type mikroorganismer. Anlegg med ekstra nitrifikasjon skaper spesielt gunstige forhold for bakterier, som omdanner ammoniakk (NH4) til nitrat (NO3). I anlegg designet for ekstra denitrifisering, vil vannsirkulasjonen oppnås ved kortvarige lufteperioder. Aktiverte bakterie vil omdanne nitrat (NO3) til nitrogen (N2).

Reduksjon av fosfor (Avløpsklasse  P)
Nesten alle våre anlegg har innebygget kjemikaliepumpe for fjerning av fosfor i avløpsvannet. Mengden kjemikalier som tilføres anlegget justeres enten direkte på pumpen, eller via styresentralen.

  • kan enkelt ettermonteres
  • enkel i bruk
  • miljøvennlig
  • lave driftskostnader

Hygienisering (Avløpsklasse  H)
Etterfølgende behandling av avløpsvannet med UV-bestråling, sikrer at gjenværende bakterier effektivt drepes. Derfor kan renseanlegg med UV-lys også benyttes i nærheten av drikkevannskilder, og andre sårbare områder.

  • mulig å ettermontere i eksisterende anlegg
  • lang levetid, takket være enkel teknikk
  • enkel å vedlikeholde