KLARO - SBR rensing og vannkvalitet

 

 

KLARO prinsippet for minirenseanlegg:

 

Ingen bevegelige deler, ingen pumper og ingen elektriske deler i slamtanken - for optimal pålitelighet og driftsikkerhet!

KLARO minirenseanlegg

  • Har blitt tildelt sertifisering av SINTEF
  • Sikker drift, siden det ikke er noen bevegelige deler, ingen pumper, eller elektriske komponenter i avløpsvannet. All pumping forgår ved hjelp av trykkluftstyrte heverter
  • Denne geniale virkemåten eliminerer nødvendigheten av å bruke elektriske komponenter i renseprosessen
  • Hvis noe skulle gå galt, er all elektronikk samlet i styreskapet. Derfor trenger man ikke å gå ned i tanken for å reparere feil forårsaket av elektriske komponenter
  • Bare "plug and play" kabler og kontakter som følger internasjonale standarder (VDO/VDE), er brukt i våre styreskap

SBR-metoden

 

Tilbake til naturen - det naturlige kretsløpet

 

Hver eneste person i Norge bruker i gjennomsnitt 130 liter vann i døgnet – vann som følgelig trenger rensing etter bruk. Minirenseanlegg fra Klaro renser avløpsvannet, og fører det tilbake til naturen uten å tilføre noen skadelige kjemikalier som virker negativt inn på miljøet.

Dette oppnås ved å benytte SBR-metoden. (SBR = Sequencing Batch Reactor)

Loading phase
Aeration phase
Rest phase
Clearwater extraction

Fase 1: Fylling

Avløpsvannet havner først i slamtanken (første kammer) hvor selve slammet samles opp. En trykkluftstyrt hevert vil så (til bestemte tider hvert døgn) pumpe noe av avløpsvannet over skilleveggen til SBR-rensetanken (andre kammer).

Fase 2: Lufting

Det er i rensetanken (SBR) at den biologiske renseprosessen finner sted. Her tilføres oksygen og kjemikalier (Pax-18) i forhåndsbestemte sykluser døgnet rundt. Dette er nødvendig for å aktivere det såkalte flyteslammet, med sine millioner av mikro-organismer (bakterier). Tilført oksygen får bakteriefloraen til å utvikle seg, og spise hverandre opp.

Fase 3: Sedimentering

I løpet av en 90 minutters sedimenteringsperiode, vil flyteslammet sakte synke til bunns, og samle seg i bunnen av tanken. I den øvre halvdelen av tanken vil det nå være klart (renset) vann.

Fase 4: Utpumping av renset vann

Det øvre laget med klart vann blir nå pumpet ut i naturen (eller til etterpoleringstrinn hvis dette er montert). Tilslutt vil flyteslammet på bunnen av rensetanken tilbakeføres (via hevert) til slamtanken. Etter dette starter en ny syklus med sine fire faser.

Avløpsklasser / Renseeffekt

 

Fremtidsrettet teknologi

 

KLARO teknologi kan vise til resultater der mange andre svikter.  Oppnådde verdier av skadelige bakterier er opptil 70% lavere enn det myndighetene krever. Dette betyr trygghet for fremtiden – selv om lovpålagte utslippsverdier skulle bli strengere i tiden fremover.

Effluent values KLARO Easy

Klar for fremtiden- takket være moduloppbygget konstruksjon

 

Minirenseanlegg fra KLARO kan tilpasses de fleste av morgendagens krav. Illustrasjonen viser hvordan dette er tenkt å fungere i praksis.

Klaros moduloppbyggede komponenter betyr trygg investering for fremtiden. Det innebærer også at anleggene lett kan tilpasses fremtidige krav til utslipp.
Dette gjelder også programvaren i selve styresentralen som regulerer prosessene i tanken.