Renseanlegg fra 51 PE

I mange år har KLARO prosjektert individuelle løsninger for større renseanlegg over 51 PE. Så langt har vi levert renseanlegg opp til 1225 PE. Bilder av noen av våre større anlegg vises på referansesiden. Dette er renseanlegg som installert ved hoteller, fritidsparker, industribygg, brakkerigger, campingplasser, og sportsarenaer. Nesten alle større prosjekter har sine spesielle krav: Sesongvariasjoner i bruk, spesielle utslippsbestemmelser, eller rett og slett begrenset plass til et stort renseanlegg. Våre ingeniørers årelange erfaring gjør at vi finner løsninger på de fleste problemer.