Bruksområder

KLARO renseanlegg kan brukes overalt

 

KLARO hjemme, KLARO på ferie, eller KLARO på jobb...

Fellesanlegg

 

Alle innbyggerne på det franske tettstedet Paschier valgte et felles anlegg. Et 115 PE anlegg ble prosjektert, og gravd ned midt i landsbyen. En av de ansatte i kommunen ble tildelt oppgaven med ettersyn av renseanlegget. En lokal KLARO servicetekninker er ansvarlig for vedlikeholdet.
Det ville også være mulig å installere enkeltstående anlegg for huseierne. Men fordelen med et større felles renseanlegg er betydelig lavere servicekostnader pr. person.

Motstandsdyktig mot varme og kulde

 

KLARO renseanlegg graves ned i bakken, og er godt beskyttet mot vær og vind. Dette gjør at vi kan installere anlegg over hele verden, under praktisk talt alle klimatiske forhold.
Varierende temperaturforhold har ingen negativ innvirkning på driften av renseanleggene. Antall rensesykluser kan justeres etter lokale behov.
I spesielle tilfeller kan flere anlegg installeres parallellt. Tankene er montert slik at den biologiske renseprosessen foregår i to separate rensetanker. I lavsesongen er den ene rensetanken slått av. Den settes i drift igjen når høysesongen starter. Flyteslam tilføres fra tanken i daglig drift til den andre som nå er påslått.

Handelsvirksomhet

 

Det finnes også butikker og supermarkeder, som bruker renseanlegg fra Klaro. Disse er vanligvis gravd ned under parkeringsplassen for kundene. Alle tanker er da utstyrt med kjørelokk, som tåler tyngden av en lastebil.
I Italia har industribygg og kjøpesenter valgt løsninger fra Klaro, i stedet for å koble seg til det kommunale nettet. Ved å gjøre dette spares det store pengesummer i form av tilkoblingsavgifter til kommunen.

Industri

 

Et 1000 PE anlegg er i full drift for Aker Solutions på Stord. Tanken for et så stort anlegg ble bygd på stedet etter våre spesifikasjoner.
Alt avløpsvann fra brakkeriggene i området, og den nærliggende kantina behandles i dette renseanlegget. Det første rensetrinnet inkluderer en fettavskiller.
Det rensede vannet føres direkte ut i fjorden.

Vingårder

 

KLARO har bygget et renseanlegg (80 PE) for en vingård ved Genfersjøen. Avløpsvann fra husholdninger og nærliggende industri føres inn i renseanlegget. Sesongvariasjoner på grunn av vinproduksjon and vintesting måtte også tas hensyn til da anlegget skulle prosjekteres.

Midlertidig anleggsvirksomhet

 

Renseanlegg fra KLARO kan brukes overalt der det er midlertidige byggeprosjekter hvor arbeidsstyrken flytter etter avsluttet arbeid.
Om det er snakk om veiarbeid, jernbaneutbygging, eller lignende, vil det ofte ligge en brakkerigg og sanitæranlegg i en tidsbegrenset periode. Dette representerer ikke noe problem for KLARO. Både nødvendige tanker og styreskap kan plasseres på en slik måte at anlegget senere kan flyttes til en ny byggeplass.

Hole in one for KLARO

 

I nærheten av Strasbourg, har den lokale golfklubben fått montert et renseanlegg på 80 PE. Diskret nedgravd i bakken er dette anlegget nærmest usynlig for brukerne av golfbanen.