KLARO Planung Kläranlage

Service

Spørsmål? Vi har svarene

 

I forbindelse med installasjon av et renseanlegg, vil det dukke opp mange spørsmål. Hvilke fordeler og ulemper har de ulike tankene? Hva er mest lønnsomt for meg? Hvor mye vann kan et renseanlegg behandle pr. døgn? Hvordan vil renseprosessen fungere i  arktiske temperaturforhold? Alle disse faktorene må tas med i betraktning når et renseanlegg skal dimensjoneres og prosjekteres.

Kläranlage Mehrstrassensystem

Du kan nyte godt av vår erfaring

 

Våre erfarne ingeniører og teknikere hjelper deg med planleggingen og installeringen av renseanlegget som tilfredsstiller ditt behov.