Slamtørke

Slamtørke er egnet for hus og hytter der det ikke finnes kjørbar vei (ufremkommelig for slambil), eller på øyer i innsjø, eller i skjærgården hvor det kun er båtforbindelse (utenfor rekkevidde for slambåt).

Tømmerutiner: Bolig - maks 2 år, hytte - 5-8 år